BIEG TKACZA – 9 czerwca 2018 – trasa 30 km – Park Krajobrazowy Gór Sowich.

 

Bieg odbędzie się 9 czerwca 2018 r. i jest to impreza jednodniowa odbywająca się w Pieszycach i na terenie Krajobrazowego Parku Gór Sowich. Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotami na polanie w Rościszowie (Pieszyce) 9 czerwca 2018 (sobota) czynne od 6:30 do 8:00.

Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane przy Biurze Zawodów

Zobacz trasę biegu.

Sobota 9 czerwca 2018 roku:

Godzina 6:30-8:00 – Otwarcie Biura Zawodów Pieszyce-Rościszów (dokładne miejsce podamy do końca marca) i odbiór pakietów startowych.

Godzina 9:00 – Start I BIEGU TKACZA  Szczegółowe miejsce Startu zostanie wskazane przez Organizatorów.

Godzina 12:00-15:30 – Wydawanie posiłków dla Uczestników Biegu – miejsce: META

Godzina 15:00 – Zamknięcie trasy Biegu Tkacza

Godzina 15:15 – Ceremonia rozdania nagród i oficjalne zakończenie imprezy – miejsce: OKOLICE METY

Godzina 16:00 – Integracja Uczestników Biegu oraz osób towarzyszących

Góry Sowie stały kiedyś tkactwem. Od XVI wieku w każdym tutejszym domu kręciły się wrzeciona i kręciły kołowrotki, a krosno było tak naturalnym wyposażeniem wnętrza jak piec i stół. Wydawało się, że tak już będzie zawsze. Ale historia potoczyła się inaczej. Chcemy Wam opowiedzieć o tych wydarzeniach i przypomnieć losy zbuntowanych tkaczy.

Wspólny, 30-kilometrowy bieg pod Wielką Sową, będzie dla nas dobrą okazją, żeby ta opowieść nie została zapomniana.

Co się tu wydarzyło?

W czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, tkacze sowiogórscy pracowali już za głodowe pensje, a bogacili się na nich jedynie fabrykanci. Tymi najbardziej znienawidzonymi byli Zwanziger z Pieszyc (niem. Peterswaldau) oraz Dierig z Bielawy (niem. Langenbielau).

W 1844 roku przepełniła się czara goryczy. Tkacze spotykali się w przypałacowej karczmie i tam też przygotowali rewoltę. Powstanie Tkaczy Sowiogórskich miało miejsce 5 czerwca, ale już 6 zostało krwawo stłumione przez wojska pruskie. Fryderyk Engels uważał, że bunt ten ma znaczenie dla całego proletariatu i za jakiś czas wydarzenia te były już legendą wolnościowego buntu.

Inspiracja literacka i nie tylko

50 lat później niemiecki noblista Gerhart Hauptmann opisał wydarzenia pod Wielką Sową w dramacie „Tkacze” (niem. „Die Weber”).

Akt III dramatu Hauptmanna rozpoczyna się od  bardzo wiernego opisu sali wyszynkowej karczmy, z której wyruszyli zbuntowani tkacze. Tej samej, którą jako „Zielonego Małżonka” wydobywamy z zapomnienia.

Bo ta historia zafascynowała nas tak, jak Hauptmanna. Tak bardzo, że z szacunkiem dla historii odrestaurowaliśmy typowy dla regionu dom tkacki Dom Tkacza, a kilka lat później rozpoczęliśmy rewitalizację legendarnej karczmy “Zielony Małżonek”, z której zbuntowani tkacze ruszyli w kierunku Bielawy.

Bieg Tkacza

9 czerwca jest datą najbliższą wydarzeniom z 1844 roku i rocznicy śmierci noblisty.

Chcemy, aby w biegu wystartowali biegacze z Polski i Niemiec i pomogli nam opowiedzieć tę historię, wspólną dla Polaków i Niemców.

Bieg swoim patronatem objęli: Pani Dorota Konieczna -Enözel – Burmistrz miasta i Gminy Pieszyce, Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Rolf Nikel – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Pobiegnijcie z nami 9 czerwca 2018 roku na malowniczej 30 kilometrowej trasie i pomóżcie podążyć za opowieścią. Czekamy w Górach Sowich.

Patroni:Organizatorzy:

 

Dom Tkacza

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Domu Tkacza

W Domu Tkacza wciąż działa krosno, są drukarskie stemple do tkanin, a ludowe śląskie meble z dawnych wieków nadal pełnią swoją funkcję.
Wyjęliśmy ten dom z objęć przeszłości i płynnie wprowadziliśmy go w teraźniejszość.

Będziecie słyszeć szum potoku, stąpać po oryginalnych podłogach, choć elementom współczesnym, jak łazienka i kuchnia  – nie odmówiliśmy tego, co im w XXI wieku należne.

Nie przygotowujemy posiłków, ale do Waszej dyspozycji pozostaje dobrze wyposażona kuchnia i klimatyczna jadalnia, gdzie na ceramice z Bolesławca jadają duchy tkaczy.

Zapraszamy do Rościszowa, pod oko Wielkiej Sowy, która widziała dolnośląski bunt tkaczy w 1844 roku, setki zachwyconych kuracjuszy między dwiema wojnami, rannych żołnierzy Luftwaffe podczas tej największej, a teraz patrzy na Dom Tkacza i jego gości: architektów, biegaczy, fotografów, wędrowców z duszami odkrywców.

Regulamin

Regulamin I Biegu Tkacza

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia biegu pod nazwą „Bieg Tkacza” (zwanego dalej „Biegiem”), który planowany jest na dzień 9 czerwca 2018 r. na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich.

1. Cele Biegu

1.1.  Popularyzacja biegów górskich i promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.

1.2.  Obcowanie z naturą oraz promocja regionu Gór Sowich, zarówno pod względem przyrodniczym jak i historycznym i kulturowym.

1.3. Szczególną i wyróżniającą ideą “Biegu Tkacza” jest krzewienie i popularyzowanie pasjonującej historii regionu Gór Sowich poprzez zorganizowanie imprezy sportowej śladami buntu tkaczy sowiogórskich z 1844 roku.

2. Organizator

Bieg jest organizowany przez Joannę Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Bieganizm Joanna Kowalczyk ul.Sarmacka 15/4, 02-972 Warszawa NIP: 521 284 72 58 oraz Joannę Siwiec reprezentującą GDW Wojciech Siwiec Dom Tkacza, Rościszów 44, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 185 67 17 występujących dalej łącznie jako „Organizator”.

Każdy z Uczestników Biegu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatorów i osób przez nich wskazanych oraz służb porządkowych zabezpieczających Bieg.

3. Termin Biegu

3.1. Bieg odbędzie się 9 czerwca 2018 r. i jest to impreza jednodniowa odbywająca się w Pieszycach.

4. Program Biegu i imprez towarzyszących

4.1. Dzień 9 czerwca 2018 roku:

I. Godzina 6:30-8:00 – Otwarcie Biura Zawodów Pieszyce-Rościszów (dokładne miejsce podamy do końca marca) i odbiór pakietów startowych.

II. Godzina 9:00 – Start I BIEGU TKACZA  Szczegółowe miejsce Startu zostanie wskazane przez Organizatorów.

IV. Godzina 12:00-15:30 – Wydawanie posiłków dla Uczestników Biegu – miejsce: META

V. Godzina 15:00 – Zamknięcie trasy Biegu Tkacza

VI. Godzina 15:15 – Ceremonia rozdania nagród – miejsce: OKOLICE METY oraz oficjalne zamknięcie Biegu Tkacza

VI. Godzina 16:00 – Integracja Uczestników Biegu oraz osób towarzyszących (na polanie) – dla chętnych

5. Miejsce

5.1.  Bieg odbędzie się w Pieszycach i na terenie Krajobrazowego Parku Gór Sowich.

5.2.  Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotami na polanie w Rościszowie (Pieszyce)

5.3.  Biuro będzie otwarte 9 czerwca 2018 (sobota) od 6:30 do 8:00.

5.4. Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane przy Biurze Zawodów

6. Trasa

6.1.  Dystans Biegu będzie wynosił 32 kilometry, z przewyższeniami około 1400 m. Trasa będzie prowadziła fragmentami dróg publicznych Pieszyc, w większości jednak szlakami Krajobrazowego Parku Gór Sowich.

6.2.  Trasa Biegu będzie oznakowana w terenie widocznymi taśmami, natomiast na stronie http://www.biegtkacza.pl udostępniona zostanie trasa biegu oraz jej profil.

6.3.  Część trasy biegu prowadząca drogami publicznymi zostanie zabezpieczona przez funkcjonariuszy właściwych służb oraz przy częściowym lub czasowym ograniczeniu ruchu drogowego. Mimo tego, wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani będą do zachowania szczególnej ostrożności, a także stosowania się do poleceń osób z obsługi technicznej biegu, Policji i innych Służb wskazanych przez Organizatora.

6.4. Uczestnicy Biegu są zobowiązani do przestrzegania zasad ruchu drogowego określonego przepisami prawa a w szczególności Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, 1448 z późn. zm.).

7. Pomiar czasu, punkty kontrolne i limit

7.1. Za pomiar czasu odpowiadać będzie profesjonalna firma zewnętrzna wskazana przez Organizatora.

7.2.   Na trasie Biegu będą zlokalizowane dwa punkty odżywcze (na Wielkiej Sowie i na Trzech Bukach). 

7.2.  Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu do czasu zamknięcia jego trasy zgodnie z pkt 4.2.5 powyżej są zobowiązani do zastosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Pozostawanie po tym czasie na trasie Biegu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika.

7.3.  Skrócenie trasy Biegu przez Uczestnika jest podstawą do jego dyskwalifikacji. Nie dotyczy to przypadków, w których Organizator w porozumieniu z GOPR skróci trasę Biegu z uwagi na warunki atmosferyczne mogące stanowić zagrożenie dla Uczestników Biegu. W takich przypadkach Uczestnicy są zobowiązani do zastosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora.

7.4.  Organizator przewiduje limit czasu dla całego Biegu wynoszący 6 godzin. Po upływie tego limitu czasu Bieg zostanie zamknięty.

8.  Warunki uczestnictwa i opłata startowa

8.1.  Zapisy zostaną uruchomione za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.biegtkacza.pl/zapisy/ w dniu 20 marca 2018 roku i potrwają do 30 maja 2018 lub do momentu wyczerpania się miejsc.

8.2. Ilość miejsc wynosi 300. O uczestnictwie w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonana opłata startowa, która wynosi 100 zł – do 20 kwietnia 2018, a następnie 120 zł – po 20 kwietnia. Nie istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej. Jednak zezwala się przekazanie pakietu startowego innej osobie do dnia 20 maja 2018 r. Po tym terminie wszelkie zmiany nie będą już możliwe.

8.3. Opłata startowa za będzie pobierana od użytkownika za pomocą pośrednika płatności, tj. zewnętrznej instytucji obsługującej płatności internetowe PayU SA z siedzibą w Poznaniu, zapewniającego bezpieczny kanał płatniczy przez bankowość internetową. Zapisy prowadzone są przez serwis Setmyrace.com (www.setmyrace.com) gdzie administratorem danych jest Sensi Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 105 lok. U4, 02-722 Warszawa

8.4. Udział w Biegu wymaga dobrej kondycji fizycznej oraz umiejętności związanych z poruszaniem się w górach.

8.5. W czasie trwania Biegu Uczestnik ma obowiązek posiadania numeru startowego otrzymanego od Organizatora. Numer startowy powinien być przypięty z przodu (na piersi, w pasie itp.).

8.6. Uczestnikiem Biegu może zostać każda osoba:

a) która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty, na podstawie okazania których zostanie to zweryfikowane;

b) złoży, podczas odbioru pakietu startowego (ewentualnie za zgodą Organizatora w innym terminie, ale przed startem Biegu), podwójne oświadczenie dotyczące tego, że akceptuje regulamin Parku Krajobrazowego Gór Sowich i zobowiązuje się do jego stosowania na terenie Parku oraz iż startuje w Biegu na własną odpowiedzialność, i ma świadomość zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz, że jej stan zdrowia pozwala na udział w Biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia i predyspozycji do wzięcia udziału w Biegu, osoba ubiegająca się o status Uczestnika Biegu winna we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

8.7. W czasie trwania Biegu Uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń Organizatora, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

8.8. Zabrania się startu Uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

8.9. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy Uczestnik ma obowiązek zawarcia umowy takiego ubezpieczenia we własnym zakresie.

8.10. Każdy z Uczestników Biegu jest obowiązany do:

a)   Przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulamin Parku Krajobrazowego Gór Sowich, a także stosowania się do poleceń Organizatorów osób przez niego wskazanych oraz właściwych służb porządkowych,

b)    Przestrzegania przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego i kulturalnego zachowania się podczas udziału w Biegu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie podstawą do dyskwalifikacji Uczestnika.

9. Pakiety startowe/posiłki/sanitariaty

9.1. Każdy z Uczestników Biegu otrzyma pakiet startowy o wartości szacunkowej ok 260 zł (kamizelka biegowa Dynafit od Sponsora Technicznego) wraz z numerem startowym; pakiet wzbogacony może być również o upominki od Sponsorów i Partnerów 
(pozostaje w decyzji sponsorów i partnerów). Organizator zastrzega możliwość zmiany zawartości pakietu startowego w zależności od wsparcia udzielonego przez Sponsorów lub Partnerów.

9.2. Po odbiór pakietu należy stawić się osobiście. Pakiety startowe będą wydawane za okazaniem ważnego dowodu osobistego lub paszportu i ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas udziału w imprezie sportowej. Odbiór pakietu przez inną osobę nie jest możliwy.

9.3. Na każdego Uczestnika czekać będzie posiłek regeneracyjny.

9.4. Każdy z zawodników będzie mógł skorzystać z kabin WC.

10. Wyposażenie obowiązkowe

10.1. Każdy Uczestnik, zobowiązany jest do posiadania w trakcie trwania Biegu:

I.   Ważnego Dowodu osobistego lub paszportu;

II.   Włączonego i naładowanego telefonu komórkowego z wpisanym do książki adresowej numerem GOPR oraz Organizatora i zainstalowaną aplikacją „Ratunek”;

III.  Folii NRC o wymiarach przynajmniej 140 x 200 cm.;

IV.   Gotówki w wysokości nie mniejszej niż 20 zł;

V.    Numeru startowego (przypięty z przodu, na piersi lub w pasie, zawsze widoczny);

VI. Własny kubeczek wielorazowy na napój na punkcie lub inny pojemnik umożliwiający podanie Zawodnikowi wody, izotoniku lub herbaty.

10.2. Brak którejkolwiek rzeczy z listy obowiązkowej podczas odprawy i zawodów (od startu do mety Biegu) skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika. Nie dotyczy to przypadków wydania gotówki na trasie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji posiadania przez Uczestników wyposażenia obowiązkowego.

11. Wyposażenie dodatkowe (nieobowiązkowe):

11.1. Każdemu Uczestnikowi Biegu zalecamy posiadanie:

I.      Plecaka lub nerki

II.    Minimum 0.5 l napoju

III.  Kurtki przeciwwiatrowej dostosowanej do panujących warunków (może być bez kaptura)

IV.   Opaski/buffa

V.     Gwizdka, bandaża elastycznego i opatrunku jałowego;

12. Wyniki i Nagrody

12.1.  Każdy zawodnik, który ukończy Bieg w limicie czasowym podanym przez Organizatora otrzyma na mecie pamiątkowy medal.

12.2.  Dla zwycięzców Biegu Organizator przewiduje dyplomy i nagrody ufundowane przez Sponsorów w następujących kategoriach:

  • Miejsce 1-3 w kategorii M i K

13. Ochrona danych osobowych

Wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz jego ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Biegu (m.in. danych osobowych: imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail oraz kraju). Te informacje są potrzebne do utworzenia konta użytkownika przez firmę realizującą zapisy na bieg, przekazywania informacji na adres e-mail o szczegółach imprez sportowych oraz powiadomień SMS o wynikach rywalizacji i do pomiaru czasu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz. 883. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia, dostępu do danych, prawa do przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji udziału w Biegu Tkacza, do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że uzasadnione względy prawne i przepisy innych ustaw stanowią inaczej. 

14. Ochrona Wizerunku

Każdy Uczestnik Biegu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych związanych z Biegiem, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie internetowej Biegu czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook (w tym FanPage: Bieg Tkacza, Dom Tkacza i Bieganizm) i Instagram (Dom Tkacza, Bieganizm). W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie stanowisko przed rozpoczęciem zapisów na Bieg.

15. Ochrona Przyrody

Surowo zabrania się śmiecenia na całej trasie Biegu Tkacza, szczególnie na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Nie przestrzeganie tego punktu jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.

16. Postanowienia Końcowe

16.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub trasy Biegu lub jego odwołania z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe lub ze względów bezpieczeństwa albo inne nadzwyczajne okoliczności, w szczególności w razie otrzymania takiego wniosku z GOPR czy innych Organów dbających o bezpieczeństwo Uczestników. Organizator poinformuje Uczestników o takie sytuacji, w miarę możliwości, z odpowiednim wyprzedzeniem. 


16.2. Decyzja o odwołaniu lub przerwaniu Biegu z przyczyn wskazanych w pkt 15 ust. 1 powyżej będzie związana wyłącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczestników i nie może stanowić podstawy kierowania jakichkolwiek roszczeń do Organizatora (tj. zwrot wpisowego, kosztów podróży, opłaconych noclegów).

16.3. Nad bezpieczeństwem Uczestników będą czuwać służby Organizatora, GOPR oraz Wolontariusze. Nie oznacza to, z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów prawa powszechnego, przejęcia przez Organizatora odpowiedzialności za życie czy zdrowie Uczestników. 


16.4. W sprawach nieuregulowanych przepisami Regulaminu a związanych z organizacją, przeprowadzeniem czy wynikami Biegu decyduje Organizator.

16.5.  Wszystkich Uczestników obowiązują zasady Fair Play względem innych zawodników. Niestosowne zachowanie i nie przestrzeganie zasad zdrowej i uczciwej rywalizacji skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Nie jest dozwolone skracanie trasy, śmiecenie, nieprzestrzeganie regulaminu Parku Krajobrazowego Gór Sowich, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Zabrania się korzystania z pomocy od osoby nie będącej uczestnikiem biegu oraz używania środków dopingujących.  

16.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Osoby, które potwierdzą uczestnictwo w Biegu będą na bieżąco informowane o ewentualnych zmianach w Regulaminie (np. na stronie www.biegtkacza.pl, na profilu FB www.facebook.com/biegtkacza lub drogą e-mailową). Brak akceptacji zmian do Regulaminu przez Uczestnika będzie stanowił podstawę do wykluczenia z udziału w Biegu.

16.6. Dla uniknięcia wątpliwości, uznaje się, że odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

Bieg odbędzie się 9 czerwca 2018 r. i jest to impreza jednodniowa odbywająca się w Pieszycach i na terenie Krajobrazowego Parku Gór Sowich. Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotami na polanie w Rościszowie (Pieszyce) 9 czerwca 2018 (sobota) czynne od 6:30 do 8:00.

Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane przy Biurze Zawodów

Zobacz trasę biegu.

Sobota 9 czerwca 2018 roku:

Godzina 6:30-8:00 – Otwarcie Biura Zawodów Pieszyce-Rościszów (dokładne miejsce podamy do końca marca) i odbiór pakietów startowych.

Godzina 9:00 – Start I BIEGU TKACZA  Szczegółowe miejsce Startu zostanie wskazane przez Organizatorów.

Godzina 12:00-15:30 – Wydawanie posiłków dla Uczestników Biegu – miejsce: META

Godzina 15:00 – Zamknięcie trasy Biegu Tkacza

Godzina 15:15 – Ceremonia rozdania nagród i oficjalne zakończenie imprezy – miejsce: OKOLICE METY

Godzina 16:00 – Integracja Uczestników Biegu oraz osób towarzyszących

Góry Sowie stały kiedyś tkactwem. Od XVI wieku w każdym tutejszym domu kręciły się wrzeciona i kręciły kołowrotki, a krosno było tak naturalnym wyposażeniem wnętrza jak piec i stół. Wydawało się, że tak już będzie zawsze. Ale historia potoczyła się inaczej. Chcemy Wam opowiedzieć o tych wydarzeniach i przypomnieć losy zbuntowanych tkaczy.

Wspólny, 30-kilometrowy bieg pod Wielką Sową, będzie dla nas dobrą okazją, żeby ta opowieść nie została zapomniana.

Co się tu wydarzyło?

W czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, tkacze sowiogórscy pracowali już za głodowe pensje, a bogacili się na nich jedynie fabrykanci. Tymi najbardziej znienawidzonymi byli Zwanziger z Pieszyc (niem. Peterswaldau) oraz Dierig z Bielawy (niem. Langenbielau).

W 1844 roku przepełniła się czara goryczy. Tkacze spotykali się w przypałacowej karczmie i tam też przygotowali rewoltę. Powstanie Tkaczy Sowiogórskich miało miejsce 5 czerwca, ale już 6 zostało krwawo stłumione przez wojska pruskie. Fryderyk Engels uważał, że bunt ten ma znaczenie dla całego proletariatu i za jakiś czas wydarzenia te były już legendą wolnościowego buntu.

Inspiracja literacka i nie tylko

50 lat później niemiecki noblista Gerhart Hauptmann opisał wydarzenia pod Wielką Sową w dramacie „Tkacze” (niem. „Die Weber”).

Akt III dramatu Hauptmanna rozpoczyna się od  bardzo wiernego opisu sali wyszynkowej karczmy, z której wyruszyli zbuntowani tkacze. Tej samej, którą jako „Zielonego Małżonka” wydobywamy z zapomnienia.

Bo ta historia zafascynowała nas tak, jak Hauptmanna. Tak bardzo, że z szacunkiem dla historii odrestaurowaliśmy typowy dla regionu dom tkacki Dom Tkacza, a kilka lat później rozpoczęliśmy rewitalizację legendarnej karczmy “Zielony Małżonek”, z której zbuntowani tkacze ruszyli w kierunku Bielawy.

Bieg Tkacza

9 czerwca jest datą najbliższą wydarzeniom z 1844 roku i rocznicy śmierci noblisty.

Chcemy, aby w biegu wystartowali biegacze z Polski i Niemiec i pomogli nam opowiedzieć tę historię, wspólną dla Polaków i Niemców.

Bieg swoim patronatem objęli: Pani Dorota Konieczna -Enözel – Burmistrz miasta i Gminy Pieszyce, Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Rolf Nikel – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Pobiegnijcie z nami 9 czerwca 2018 roku na malowniczej 30 kilometrowej trasie i pomóżcie podążyć za opowieścią. Czekamy w Górach Sowich.

Patroni:Organizatorzy:

 

 

Bieg odbędzie się 9 czerwca 2018 r. i jest to impreza jednodniowa odbywająca się w Pieszycach i na terenie Krajobrazowego Parku Gór Sowich. Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotami na polanie w Rościszowie (Pieszyce) 9 czerwca 2018 (sobota) czynne od 6:30 do 8:00.

Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane przy Biurze Zawodów

Zobacz trasę biegu.

Sobota 9 czerwca 2018 roku:

Godzina 6:30-8:00 – Otwarcie Biura Zawodów Pieszyce-Rościszów (dokładne miejsce podamy do końca marca) i odbiór pakietów startowych.

Godzina 9:00 – Start I BIEGU TKACZA  Szczegółowe miejsce Startu zostanie wskazane przez Organizatorów.

Godzina 12:00-15:30 – Wydawanie posiłków dla Uczestników Biegu – miejsce: META

Godzina 15:00 – Zamknięcie trasy Biegu Tkacza

Godzina 15:15 – Ceremonia rozdania nagród i oficjalne zakończenie imprezy – miejsce: OKOLICE METY

Godzina 16:00 – Integracja Uczestników Biegu oraz osób towarzyszących

Góry Sowie stały kiedyś tkactwem. Od XVI wieku w każdym tutejszym domu kręciły się wrzeciona i kręciły kołowrotki, a krosno było tak naturalnym wyposażeniem wnętrza jak piec i stół. Wydawało się, że tak już będzie zawsze. Ale historia potoczyła się inaczej. Chcemy Wam opowiedzieć o tych wydarzeniach i przypomnieć losy zbuntowanych tkaczy.

Wspólny, 30-kilometrowy bieg pod Wielką Sową, będzie dla nas dobrą okazją, żeby ta opowieść nie została zapomniana.

Co się tu wydarzyło?

W czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, tkacze sowiogórscy pracowali już za głodowe pensje, a bogacili się na nich jedynie fabrykanci. Tymi najbardziej znienawidzonymi byli Zwanziger z Pieszyc (niem. Peterswaldau) oraz Dierig z Bielawy (niem. Langenbielau).

W 1844 roku przepełniła się czara goryczy. Tkacze spotykali się w przypałacowej karczmie i tam też przygotowali rewoltę. Powstanie Tkaczy Sowiogórskich miało miejsce 5 czerwca, ale już 6 zostało krwawo stłumione przez wojska pruskie. Fryderyk Engels uważał, że bunt ten ma znaczenie dla całego proletariatu i za jakiś czas wydarzenia te były już legendą wolnościowego buntu.

Inspiracja literacka i nie tylko

50 lat później niemiecki noblista Gerhart Hauptmann opisał wydarzenia pod Wielką Sową w dramacie „Tkacze” (niem. „Die Weber”).

Akt III dramatu Hauptmanna rozpoczyna się od  bardzo wiernego opisu sali wyszynkowej karczmy, z której wyruszyli zbuntowani tkacze. Tej samej, którą jako „Zielonego Małżonka” wydobywamy z zapomnienia.

Bo ta historia zafascynowała nas tak, jak Hauptmanna. Tak bardzo, że z szacunkiem dla historii odrestaurowaliśmy typowy dla regionu dom tkacki Dom Tkacza, a kilka lat później rozpoczęliśmy rewitalizację legendarnej karczmy “Zielony Małżonek”, z której zbuntowani tkacze ruszyli w kierunku Bielawy.

Bieg Tkacza

9 czerwca jest datą najbliższą wydarzeniom z 1844 roku i rocznicy śmierci noblisty.

Chcemy, aby w biegu wystartowali biegacze z Polski i Niemiec i pomogli nam opowiedzieć tę historię, wspólną dla Polaków i Niemców.

Bieg swoim patronatem objęli: Pani Dorota Konieczna -Enözel – Burmistrz miasta i Gminy Pieszyce, Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Pan Rolf Nikel – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.

Pobiegnijcie z nami 9 czerwca 2018 roku na malowniczej 30 kilometrowej trasie i pomóżcie podążyć za opowieścią. Czekamy w Górach Sowich.

Patroni:Organizatorzy: