BIEG TKACZA – 15 czerwca 2019 – trasa 35 km – Park Krajobrazowy Gór Sowich.

 

Bieg odbędzie się 15 czerwca 2019 r. i jest to impreza jednodniowa odbywająca się w Pieszycach i na terenie Krajobrazowego Parku Gór Sowich. Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotami w Pieszycach, w Parku Miejskim  15 czerwca 2019 (sobota) i będzie czynne od 6:30 do 8:00.

Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane przy Biurze Zawodów

Zobacz trasę biegu.

Sobota 15 czerwca 2019 roku:

Godzina 6:30-8:00 – Otwarcie Biura Zawodów i odbiór pakietów startowych (Pieszyce – park miejski, wjazd od ul. Ks. E. Pagacza).

Godzina 9:00 – Start II BIEGU TKACZA – Pieszyce, park miejski.

Godzina 12:00-15:30 – Wydawanie posiłków dla Uczestników Biegu – miejsce: META

Godzina 15:15 – Zamknięcie trasy Biegu Tkacza

Godzina 15:15 – Ceremonia rozdania nagród i oficjalne zakończenie imprezy – miejsce: OKOLICE METY

Góry Sowie stały kiedyś tkactwem. Od XVI wieku w każdym tutejszym domu kręciły się wrzeciona i kręciły kołowrotki, a krosno było tak naturalnym wyposażeniem wnętrza jak piec i stół. Wydawało się, że tak już będzie zawsze. Ale historia potoczyła się inaczej. Chcemy Wam opowiedzieć o tych wydarzeniach i przypomnieć losy zbuntowanych tkaczy.

Wspólny, 30-kilometrowy bieg pod Wielką Sową, będzie dla nas dobrą okazją, żeby ta opowieść nie została zapomniana.

Co się tu wydarzyło?

W czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, tkacze sowiogórscy pracowali już za głodowe pensje, a bogacili się na nich jedynie fabrykanci. Tymi najbardziej znienawidzonymi byli Zwanziger z Pieszyc (niem. Peterswaldau) oraz Dierig z Bielawy (niem. Langenbielau).

W 1844 roku przepełniła się czara goryczy. Tkacze spotykali się w przypałacowej karczmie i tam też przygotowali rewoltę. Powstanie Tkaczy Sowiogórskich miało miejsce 5 czerwca, ale już 6 zostało krwawo stłumione przez wojska pruskie. Fryderyk Engels uważał, że bunt ten ma znaczenie dla całego proletariatu i za jakiś czas wydarzenia te były już legendą wolnościowego buntu.

Inspiracja literacka i nie tylko

50 lat później niemiecki noblista Gerhart Hauptmann opisał wydarzenia pod Wielką Sową w dramacie „Tkacze” (niem. „Die Weber”).

Akt III dramatu Hauptmanna rozpoczyna się od  bardzo wiernego opisu sali wyszynkowej karczmy, z której wyruszyli zbuntowani tkacze. Tej samej, którą jako „Zielonego Małżonka” wydobywamy z zapomnienia.

Bo ta historia zafascynowała nas tak, jak Hauptmanna. Tak bardzo, że z szacunkiem dla historii odrestaurowaliśmy typowy dla regionu dom tkacki Dom Tkacza, a kilka lat później rozpoczęliśmy rewitalizację legendarnej karczmy “Zielony Małżonek”, z której zbuntowani tkacze ruszyli w kierunku Bielawy.

Bieg Tkacza

9 czerwca jest datą najbliższą wydarzeniom z 1844 roku i rocznicy śmierci noblisty.

Chcemy, aby w biegu wystartowali biegacze z Polski i Niemiec i pomogli nam opowiedzieć tę historię, wspólną dla Polaków i Niemców.

Bieg swoim patronatem objęli: Pani Dorota Konieczna -Enözel – Burmistrz miasta i Gminy Pieszyce oraz Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pobiegnijcie z nami 15 czerwca 2019 roku na malowniczej 35-cio kilometrowej trasie i pomóżcie podążyć za opowieścią. Czekamy w Górach Sowich.

Patroni:

Organizatorzy:

 

 

 

Bieg odbędzie się 15 czerwca 2019 r. i jest to impreza jednodniowa odbywająca się w Pieszycach i na terenie Krajobrazowego Parku Gór Sowich. Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotami w Pieszycach, w Parku Miejskim  15 czerwca 2019 (sobota) i będzie czynne od 6:30 do 8:00.

Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane przy Biurze Zawodów

Zobacz trasę biegu.

Sobota 15 czerwca 2019 roku:

Godzina 6:30-8:00 – Otwarcie Biura Zawodów i odbiór pakietów startowych (Pieszyce – park miejski, wjazd od ul. Ks. E. Pagacza).

Godzina 9:00 – Start II BIEGU TKACZA – Pieszyce, park miejski.

Godzina 12:00-15:30 – Wydawanie posiłków dla Uczestników Biegu – miejsce: META

Godzina 15:15 – Zamknięcie trasy Biegu Tkacza

Godzina 15:15 – Ceremonia rozdania nagród i oficjalne zakończenie imprezy – miejsce: OKOLICE METY

Góry Sowie stały kiedyś tkactwem. Od XVI wieku w każdym tutejszym domu kręciły się wrzeciona i kręciły kołowrotki, a krosno było tak naturalnym wyposażeniem wnętrza jak piec i stół. Wydawało się, że tak już będzie zawsze. Ale historia potoczyła się inaczej. Chcemy Wam opowiedzieć o tych wydarzeniach i przypomnieć losy zbuntowanych tkaczy.

Wspólny, 30-kilometrowy bieg pod Wielką Sową, będzie dla nas dobrą okazją, żeby ta opowieść nie została zapomniana.

Co się tu wydarzyło?

W czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, tkacze sowiogórscy pracowali już za głodowe pensje, a bogacili się na nich jedynie fabrykanci. Tymi najbardziej znienawidzonymi byli Zwanziger z Pieszyc (niem. Peterswaldau) oraz Dierig z Bielawy (niem. Langenbielau).

W 1844 roku przepełniła się czara goryczy. Tkacze spotykali się w przypałacowej karczmie i tam też przygotowali rewoltę. Powstanie Tkaczy Sowiogórskich miało miejsce 5 czerwca, ale już 6 zostało krwawo stłumione przez wojska pruskie. Fryderyk Engels uważał, że bunt ten ma znaczenie dla całego proletariatu i za jakiś czas wydarzenia te były już legendą wolnościowego buntu.

Inspiracja literacka i nie tylko

50 lat później niemiecki noblista Gerhart Hauptmann opisał wydarzenia pod Wielką Sową w dramacie „Tkacze” (niem. „Die Weber”).

Akt III dramatu Hauptmanna rozpoczyna się od  bardzo wiernego opisu sali wyszynkowej karczmy, z której wyruszyli zbuntowani tkacze. Tej samej, którą jako „Zielonego Małżonka” wydobywamy z zapomnienia.

Bo ta historia zafascynowała nas tak, jak Hauptmanna. Tak bardzo, że z szacunkiem dla historii odrestaurowaliśmy typowy dla regionu dom tkacki Dom Tkacza, a kilka lat później rozpoczęliśmy rewitalizację legendarnej karczmy “Zielony Małżonek”, z której zbuntowani tkacze ruszyli w kierunku Bielawy.

Bieg Tkacza

9 czerwca jest datą najbliższą wydarzeniom z 1844 roku i rocznicy śmierci noblisty.

Chcemy, aby w biegu wystartowali biegacze z Polski i Niemiec i pomogli nam opowiedzieć tę historię, wspólną dla Polaków i Niemców.

Bieg swoim patronatem objęli: Pani Dorota Konieczna -Enözel – Burmistrz miasta i Gminy Pieszyce oraz Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pobiegnijcie z nami 15 czerwca 2019 roku na malowniczej 35-cio kilometrowej trasie i pomóżcie podążyć za opowieścią. Czekamy w Górach Sowich.

Patroni:

Organizatorzy:

 

 

Regulamin

 

Regulamin II Biegu Tkacza
Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia biegu pod nazwą „Bieg Tkacza” (zwanego dalej „Biegiem”), który planowany jest na dzień 15 czerwca 2019 r. na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
1. Cele Biegu
1.1. Popularyzacja biegów górskich i promocja zdrowego i aktywnego trybu życia.
1.2. Obcowanie z naturą oraz promocja regionu Gór Sowich, zarówno pod względem przyrodniczym jak i historycznym oraz kulturowym.
1.3. Szczególną i wyróżniającą ideą „Biegu Tkacza” jest krzewienie i popularyzowanie pasjonującej historii regionu Gór Sowich poprzez zorganizowanie imprezy sportowej śladami buntu tkaczy sowiogórskich z 1844 roku.
2. Organizatorzy
Bieg jest organizowany przez Joannę Siwiec, reprezentującą GDW Wojciech Siwiec Dom Tkacza, Rościszów 44, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 185 67 17 oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce występujących dalej łącznie jako „Organizator”.
Każdy z Uczestników Biegu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatorów i osób przez nich wskazanych oraz służb porządkowych zabezpieczających Bieg.
3. Termin Biegu
Bieg odbędzie się 15 czerwca 2019 r. i jest to impreza jednodniowa odbywająca się w Pieszycach.
4. Program Biegu i imprez towarzyszących
Dzień 15 czerwca 2019 r. roku:
• Godzina 6:30 – 8:00 – Otwarcie Biura Zawodów i odbiór pakietów startowych (Pieszyce – park miejski, wjazd od ul. Ks. E. Pagacza).
• Godzina 9:00 – Start II BIEGU TKACZA – Pieszyce, park miejski.
• Godzina 12:00 – 15:30 – Wydawanie posiłków dla Uczestników Biegu – miejsce: META
• Godzina 13:00 – Ceremonia rozdania nagród – miejsce: OKOLICE METY
• Godzina 15:15 – Zamknięcie trasy Biegu Tkacza
5. Miejsce
5.1. Bieg odbędzie się w Pieszycach i na terenie Krajobrazowego Parku Gór Sowich.
5.2. Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotami w Parku Miejskim w Pieszycach
5.3. Biuro będzie otwarte 15 czerwca 2019 r. (sobota) od 6:30 do 8:00.
5.4. Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane przy Biurze Zawodów
6. Trasa
6.1. Dystans Biegu będzie wynosił w przybliżeniu 35 kilometrów, z przewyższeniami około 1500 m. Trasa będzie prowadziła fragmentami dróg publicznych Pieszyc, w większości jednak szlakami Krajobrazowego Parku Gór Sowich.
6.2. Trasa Biegu będzie oznakowana w terenie widocznymi taśmami, natomiast na stronie http://www.biegtkacza.pl udostępniona zostanie trasa biegu oraz jej profil.
6.3. Część trasy biegu prowadząca drogami publicznymi będzie się odbywała przy nieograniczonym ruchu drogowym i pieszym. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność w przypadku włączania się do ruchu pojazdów (z pół, posesji, dróg publicznych i leśnych). Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego określonego przepisami prawa a w szczególności Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, 1448 z późn. zm.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
7. Pomiar czasu, punkty kontrolne i limit
7.1. Za pomiar czasu odpowiadać będzie profesjonalna firma zewnętrzna wskazana przez Organizatora.
7.2. Na trasie Biegu będą zlokalizowane dwa punkty odżywcze, z czego przynajmniej jeden z nich będzie punktem kontrolnym z pomiarem czasu. Niestawienie się na nim do konkretnej godziny wskazanej przez Organizatora przed rozpoczęciem Biegu będzie podstawą do zdyskwalifikowania Uczestnika
7.3. Uczestnicy, którzy nie ukończą Biegu do czasu zamknięcia jego trasy zgodnie z pkt 4.1 VI są zobowiązani do zastosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora. Pozostawanie po tym czasie na trasie Biegu odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Uczestnika.
7.4. Skrócenie trasy Biegu przez Uczestnika jest podstawą do jego dyskwalifikacji. Nie dotyczy to przypadków, w których Organizator w porozumieniu z GOPR skróci trasę Biegu z uwagi na warunki atmosferyczne mogące stanowić zagrożenie dla Uczestników Biegu. W takich przypadkach Uczestnicy są zobowiązani do zastosowania się do poleceń przedstawicieli Organizatora.
7.5. Organizator przewiduje limit czasu dla całego Biegu wynoszący 6 godzin. Po upływie tego limitu czasu Bieg zostanie zamknięty.
8. Warunki uczestnictwa i opłata startowa
8.1. Zapisy zostaną uruchomione za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.biegtkacza.pl/zapisy/ w dniu 15 lutego 2019 r. roku i potrwają do 5 czerwca 2019 r. lub do momentu wyczerpania limitu miejsc.
8.2. Ilość miejsc wynosi 300. O uczestnictwie w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz dokonana opłata startowa, która wynosi 100 zł – do 20 kwietnia 2019 r., a następnie 120 zł – po 20 kwietnia 2019 r. Nie istnieje możliwość zwrotu opłaty startowej. Jednak zezwala się przekazanie pakietu startowego innej osobie do dnia 30 maja 2019 r. Po tym terminie wszelkie zmiany nie będą już możliwe.
8.3. Opłata startowa będzie pobierana od użytkownika drogą elektroniczną. Numer rachunku do wpłat bezpośrednich: 02 1090 2301 0000 0001 3598 5010– w tytule proszę podaź „opłata startowa II Bieg Tkacza” wraz z nazwiskiem zawodnikaPodmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
8.4. Dostępne formy płatności Karty płatnicze:
• Visa
• Visa Electron
• MasterCard
• MasterCard Electronic
• Maestro
8.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez uczestnika kartą płatniczą Organizator dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonano płatności.
8.6. W przypadku wyboru przez Uczestnika sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
8.7. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem przepisów art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 poz. 134)
8.8. Udział w Biegu wymaga dobrej kondycji fizycznej oraz umiejętności związanych z poruszaniem się w górach.
8.9. W czasie trwania Biegu Uczestnik ma obowiązek posiadania numeru startowego otrzymanego od Organizatora. Numer startowy powinien być przypięty z przodu (na piersi, w pasie itp.).
8.10. Uczestnikiem Biegu może zostać każda osoba:
• która do dnia zawodów ukończy 18 lat oraz posiada ważny paszport lub dowód osobisty, na podstawie okazania których zostanie to zweryfikowane;
• złoży, podczas odbioru pakietu startowego (ewentualnie za zgodą Organizatora w innym terminie, ale przed startem Biegu), podwójne oświadczenie dotyczące tego, że akceptuje regulamin Parku Krajobrazowego Gór Sowich i zobowiązuje się do jego stosowania na terenie Parku oraz iż startuje w Biegu na własną odpowiedzialność i ma świadomość zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w Biegu oraz że jej stan zdrowia pozwala na udział w Biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia i predyspozycji do wzięcia udziału w Biegu, osoba ubiegająca się o status Uczestnika Biegu winna we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
8.11. Zabrania się startu Uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8.12. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy Uczestnik ma obowiązek zawarcia umowy takiego ubezpieczenia we własnym zakresie.
8.13. Każdy z Uczestników Biegu jest obowiązany do:
• Przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulamin Parku Krajobrazowego Gór Sowich, a także stosowania się do poleceń Organizatorów osób przez niego wskazanych oraz właściwych służb porządkowych,
• Przestrzegania przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego i kulturalnego zachowania się podczas udziału w Biegu.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie podstawą do dyskwalifikacji Uczestnika.
9. Pakiety startowe/ posiłki/ sanitariaty
9.1. Każdy z Uczestników Biegu otrzyma pakiet startowy o wartości szacunkowej ok. 130 zł (rękawki biegowe Dynafit od Sponsora Technicznego) wraz z numerem startowym; pakiet wzbogacony może być również o upominki od Sponsorów i Partnerów (pozostaje w decyzji sponsorów i partnerów). Organizator zastrzega możliwość zmiany zawartości pakietu startowego w zależności od wsparcia udzielonego przez Sponsorów lub Partnerów.
9.2. Po odbiór pakietu należy stawić się osobiście. Pakiety startowe będą wydawane za okazaniem dowodu uiszczenia opłaty startowej, ważnego dowodu osobistego lub paszportu i ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas udziału w imprezie sportowej. Odbiór pakietu przez inną osobę nie jest możliwy.
9.3. Na każdego Uczestnika czekać będzie posiłek regeneracyjny.
9.4. Każdy z zawodników będzie mógł skorzystać z kabin WC.
10. Wyposażenie obowiązkowe
10.1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania w trakcie trwania Biegu:
• ważnego Dowodu osobistego lub paszportu;
• włączonego i naładowanego telefonu komórkowego z wpisanym do książki adresowej numerem GOPR oraz numerem Organizatora i zainstalowaną aplikacją „Ratunek”;
• Folii NRC o wymiarach przynajmniej 140 x 200 cm.;
• Gotówki w wysokości nie mniejszej niż 20 zł;
• Numeru startowego (przypięty z przodu, na piersi lub w pasie, zawsze widoczny);
• Własnego kubeczka wielorazowego na napój na punkcie lub innego pojemnika umożliwiającego podanie Zawodnikowi wody, izotoniku lub herbaty.
10.2. Brak którejkolwiek rzeczy z listy obowiązkowej podczas odprawy i zawodów (od startu do mety Biegu) skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji posiadania przez Uczestników wyposażenia obowiązkowego.
11. Wyposażenie dodatkowe
11.1. Każdemu Uczestnikowi Biegu zalecamy posiadanie:
• Plecaka lub nerki
• Minimum 0.5 l napoju
• Kurtki przeciwwiatrowej dostosowanej do panujących warunków (może być bez kaptura)
• Opaski/ buffa
• Gwizdka, bandaża elastycznego i opatrunku jałowego;
12. Wyniki i Nagrody
12.1. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg w limicie czasowym podanym przez Organizatora otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
12.2. Dla zwycięzców Biegu Organizator przewiduje dyplomy i nagrody ufundowane przez Sponsorów w następujących kategoriach:
• Miejsce 1-3 w kategorii Mężczyzn
• Miejsce 1-3 w kategorii Kobiet
13. Ochrona danych osobowych
Opłacając opłatę startową Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów oraz ich ewentualnych podwykonawców do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Biegu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1000. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub uzupełniania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Zgłoszenie wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, powoduje, iż dany Uczestnik nie może brać udziału w Biegu.
14. Ochrona Wizerunku
Każdy Uczestnik Biegu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, informacyjnych lub marketingowych związanych z Biegiem, w tym w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie internetowej Biegu czy w innych mediach. Do takich miejsc publikacji w szczególności zaliczamy TV, prasę, media społecznościowe tj: Facebook (w tym FanPage: Bieg Tkacza, Dom Tkacza i Pieszyce) i Instagram (Dom Tkacza, Pieszyce). W przypadku braku udzielenia zgody przez Uczestnika na publikację wizerunku należy zgłosić takie stanowisko przed rozpoczęciem zapisów na Bieg.
15. Ochrona Przyrody
Surowo zabrania się śmiecenia na całej trasie Biegu Tkacza, szczególnie na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Nie przestrzeganie tego punktu jest równoznaczne z dyskwalifikacją Uczestnika.
16. Postanowienia Końcowe
16.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub trasy Biegu lub jego odwołania z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe lub ze względów bezpieczeństwa albo inne nadzwyczajne okoliczności, w szczególności w razie otrzymania takiego wniosku z GOPR czy innych Organów dbających o bezpieczeństwo Uczestników. Organizator poinformuje Uczestników o takie sytuacji, w miarę możliwości, z odpowiednim wyprzedzeniem.
16.2. Decyzja o odwołaniu lub przerwaniu Biegu z przyczyn wskazanych w pkt 15 ust. 1 powyżej będzie związana wyłącznie z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczestników i nie może stanowić podstawy kierowania jakichkolwiek roszczeń do Organizatora (tj. zwrot wpisowego, kosztów podróży, opłaconych noclegów).
16.3. Nad bezpieczeństwem Uczestników będą czuwać służby Organizatora, GOPR oraz Wolontariusze. Nie oznacza to, z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów prawa powszechnego, przejęcia przez Organizatora odpowiedzialności za życie czy zdrowie Uczestników.
16.4. W sprawach nieuregulowanych przepisami Regulaminu a związanych z organizacją, przeprowadzeniem czy wynikami Biegu decyduje Organizator.
16.5. Wszystkich Uczestników obowiązują zasady Fair Play względem innych zawodników. Niestosowne zachowanie i nie przestrzeganie zasad zdrowej i uczciwej rywalizacji skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Nie jest dozwolone skracanie trasy, śmiecenie, nieprzestrzeganie regulaminu Parku Krajobrazowego Gór Sowich, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Zabrania się korzystania z pomocy od osoby nie będącej uczestnikiem biegu oraz używania środków dopingujących.
16.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Osoby, które potwierdzą uczestnictwo w Biegu będą na bieżąco informowane o ewentualnych zmianach w Regulaminie (np. na stronie www.biegtkacza.pl, na profilu FB www.facebook.com/biegtkacza lub drogą e-mailową). Brak akceptacji zmian do Regulaminu przez Uczestnika będzie stanowił podstawę do wykluczenia z udziału w Biegu.
16.7. Dla uniknięcia wątpliwości uznaje się, że odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Organizatorzy

 

 

Bieg odbędzie się 15 czerwca 2019 r. i jest to impreza jednodniowa odbywająca się w Pieszycach i na terenie Krajobrazowego Parku Gór Sowich. Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotami w Pieszycach, w Parku Miejskim  15 czerwca 2019 (sobota) i będzie czynne od 6:30 do 8:00.

Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane przy Biurze Zawodów

Zobacz trasę biegu.

Sobota 15 czerwca 2019 roku:

Godzina 6:30-8:00 – Otwarcie Biura Zawodów i odbiór pakietów startowych (Pieszyce – park miejski, wjazd od ul. Ks. E. Pagacza).

Godzina 9:00 – Start II BIEGU TKACZA – Pieszyce, park miejski.

Godzina 12:00-15:30 – Wydawanie posiłków dla Uczestników Biegu – miejsce: META

Godzina 15:15 – Zamknięcie trasy Biegu Tkacza

Godzina 15:15 – Ceremonia rozdania nagród i oficjalne zakończenie imprezy – miejsce: OKOLICE METY

Góry Sowie stały kiedyś tkactwem. Od XVI wieku w każdym tutejszym domu kręciły się wrzeciona i kręciły kołowrotki, a krosno było tak naturalnym wyposażeniem wnętrza jak piec i stół. Wydawało się, że tak już będzie zawsze. Ale historia potoczyła się inaczej. Chcemy Wam opowiedzieć o tych wydarzeniach i przypomnieć losy zbuntowanych tkaczy.

Wspólny, 30-kilometrowy bieg pod Wielką Sową, będzie dla nas dobrą okazją, żeby ta opowieść nie została zapomniana.

Co się tu wydarzyło?

W czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, tkacze sowiogórscy pracowali już za głodowe pensje, a bogacili się na nich jedynie fabrykanci. Tymi najbardziej znienawidzonymi byli Zwanziger z Pieszyc (niem. Peterswaldau) oraz Dierig z Bielawy (niem. Langenbielau).

W 1844 roku przepełniła się czara goryczy. Tkacze spotykali się w przypałacowej karczmie i tam też przygotowali rewoltę. Powstanie Tkaczy Sowiogórskich miało miejsce 5 czerwca, ale już 6 zostało krwawo stłumione przez wojska pruskie. Fryderyk Engels uważał, że bunt ten ma znaczenie dla całego proletariatu i za jakiś czas wydarzenia te były już legendą wolnościowego buntu.

Inspiracja literacka i nie tylko

50 lat później niemiecki noblista Gerhart Hauptmann opisał wydarzenia pod Wielką Sową w dramacie „Tkacze” (niem. „Die Weber”).

Akt III dramatu Hauptmanna rozpoczyna się od  bardzo wiernego opisu sali wyszynkowej karczmy, z której wyruszyli zbuntowani tkacze. Tej samej, którą jako „Zielonego Małżonka” wydobywamy z zapomnienia.

Bo ta historia zafascynowała nas tak, jak Hauptmanna. Tak bardzo, że z szacunkiem dla historii odrestaurowaliśmy typowy dla regionu dom tkacki Dom Tkacza, a kilka lat później rozpoczęliśmy rewitalizację legendarnej karczmy “Zielony Małżonek”, z której zbuntowani tkacze ruszyli w kierunku Bielawy.

Bieg Tkacza

9 czerwca jest datą najbliższą wydarzeniom z 1844 roku i rocznicy śmierci noblisty.

Chcemy, aby w biegu wystartowali biegacze z Polski i Niemiec i pomogli nam opowiedzieć tę historię, wspólną dla Polaków i Niemców.

Bieg swoim patronatem objęli: Pani Dorota Konieczna -Enözel – Burmistrz miasta i Gminy Pieszyce oraz Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pobiegnijcie z nami 15 czerwca 2019 roku na malowniczej 35-cio kilometrowej trasie i pomóżcie podążyć za opowieścią. Czekamy w Górach Sowich.

Patroni:

Organizatorzy:

 

 

 

Bieg odbędzie się 15 czerwca 2019 r. i jest to impreza jednodniowa odbywająca się w Pieszycach i na terenie Krajobrazowego Parku Gór Sowich. Biuro zawodów będzie zlokalizowane pod namiotami w Pieszycach, w Parku Miejskim  15 czerwca 2019 (sobota) i będzie czynne od 6:30 do 8:00.

Start oraz Meta Biegu będą zlokalizowane przy Biurze Zawodów

Zobacz trasę biegu.

Sobota 15 czerwca 2019 roku:

Godzina 6:30-8:00 – Otwarcie Biura Zawodów i odbiór pakietów startowych (Pieszyce – park miejski, wjazd od ul. Ks. E. Pagacza).

Godzina 9:00 – Start II BIEGU TKACZA – Pieszyce, park miejski.

Godzina 12:00-15:30 – Wydawanie posiłków dla Uczestników Biegu – miejsce: META

Godzina 15:15 – Zamknięcie trasy Biegu Tkacza

Godzina 15:15 – Ceremonia rozdania nagród i oficjalne zakończenie imprezy – miejsce: OKOLICE METY

Góry Sowie stały kiedyś tkactwem. Od XVI wieku w każdym tutejszym domu kręciły się wrzeciona i kręciły kołowrotki, a krosno było tak naturalnym wyposażeniem wnętrza jak piec i stół. Wydawało się, że tak już będzie zawsze. Ale historia potoczyła się inaczej. Chcemy Wam opowiedzieć o tych wydarzeniach i przypomnieć losy zbuntowanych tkaczy.

Wspólny, 30-kilometrowy bieg pod Wielką Sową, będzie dla nas dobrą okazją, żeby ta opowieść nie została zapomniana.

Co się tu wydarzyło?

W czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, tkacze sowiogórscy pracowali już za głodowe pensje, a bogacili się na nich jedynie fabrykanci. Tymi najbardziej znienawidzonymi byli Zwanziger z Pieszyc (niem. Peterswaldau) oraz Dierig z Bielawy (niem. Langenbielau).

W 1844 roku przepełniła się czara goryczy. Tkacze spotykali się w przypałacowej karczmie i tam też przygotowali rewoltę. Powstanie Tkaczy Sowiogórskich miało miejsce 5 czerwca, ale już 6 zostało krwawo stłumione przez wojska pruskie. Fryderyk Engels uważał, że bunt ten ma znaczenie dla całego proletariatu i za jakiś czas wydarzenia te były już legendą wolnościowego buntu.

Inspiracja literacka i nie tylko

50 lat później niemiecki noblista Gerhart Hauptmann opisał wydarzenia pod Wielką Sową w dramacie „Tkacze” (niem. „Die Weber”).

Akt III dramatu Hauptmanna rozpoczyna się od  bardzo wiernego opisu sali wyszynkowej karczmy, z której wyruszyli zbuntowani tkacze. Tej samej, którą jako „Zielonego Małżonka” wydobywamy z zapomnienia.

Bo ta historia zafascynowała nas tak, jak Hauptmanna. Tak bardzo, że z szacunkiem dla historii odrestaurowaliśmy typowy dla regionu dom tkacki Dom Tkacza, a kilka lat później rozpoczęliśmy rewitalizację legendarnej karczmy “Zielony Małżonek”, z której zbuntowani tkacze ruszyli w kierunku Bielawy.

Bieg Tkacza

9 czerwca jest datą najbliższą wydarzeniom z 1844 roku i rocznicy śmierci noblisty.

Chcemy, aby w biegu wystartowali biegacze z Polski i Niemiec i pomogli nam opowiedzieć tę historię, wspólną dla Polaków i Niemców.

Bieg swoim patronatem objęli: Pani Dorota Konieczna -Enözel – Burmistrz miasta i Gminy Pieszyce oraz Pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Pobiegnijcie z nami 15 czerwca 2019 roku na malowniczej 35-cio kilometrowej trasie i pomóżcie podążyć za opowieścią. Czekamy w Górach Sowich.

Patroni:

Organizatorzy: